תנאי שימוש באתר

אתר קרטוני, (להלן – האתר) הנו אתר ברשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים: אריזות קרטון, קרטונים למעבר דירה ומשרד, וחומרי אריזה  וכיו'ב (להלן – השירותים).
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ולשון יחיד – גם בלשון רבים משמע.

כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר, מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון והוא מסכים להוראותיו, וכניסתו לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש בו.
תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע, אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.
כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.

הזמנתו (להלן – רכישה) של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
1.    ניתן אישור בפועל לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
2.    המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
3.    המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.
4.    הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

 

מדיניות שירותים ומחירים
מגוון השירותים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה הזכות לבצע שינוי במחירים ללא הודעה מוקדמת מראש. למען הסר ספק, כל שינוי במחיר לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה שבוצעה לפני השינוי.